e-Bratanki hu pl en
20505 par słów
Ostatnia aktualizacja słownika:
21 października 2016
© Fábián Gergely & Celina, 2019
Wyszukiwania w słowniku są wspomagane z węgierskiej strony przez bazę częstotliwości wystąpień Węgierskiego Korpusu Narodowego a z polskiej strony przez Słownik gramatyczny języka polskiego.
Pełna wersja